Ens comuniquen que ja s'ha obert el termini d'inscripció per a participar al Mercat Artesà de Maó 2010: de dia 27 d'abril fins al 7 de maig, ambdòs inclosos.

Mercat Artesà de Maó 2010

Ens comuniquen que ja s'ha obert el termini d'inscripció per a participar al Mercat Artesà de Maó 2010: de dia 27 d'abril fins al 7 de maig, ambdòs inclosos:

Requisits que s'hauran de presentar (originals i fotocòpies):
- DNI
- Dues fotografies tipus carnet
- Declaració responsable que manifesti el compliment dels requisits establerts, estar en possessió de la documentació requerida a partir de l'inici de l'activitat i mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l'autorització de participació.
El contingut de la declaració responsable comprendrà, a més, els següents extrems:
- Estar donat d'Alta en el Cens d'obligats tributaris que correspongui.
- Esta donat d'Alta en el Règim de la Seguretat Social que correspongui (en cas de tractar-se de socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat hauran d'estar inscrits en el Règim Especial de Treballadors Autònoms).
- Els prestadors procedents de tercers països deuran acreditar el compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria d'autoritzacions de residència i treball.
- Estar donat d'Alta en el registre d'artesans (carta d'artesà o mestre artesà) o haver realitzat la corresponent sol·licitud.
- Tenir subscrita una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil.

Les sol·licituds s'atorgaran d'acord a l'ordre de registre d'entrada.

Mes informació i document de sol·licitud a la pàgina web de l'Ajuntament de Maó: www.ajmao.org i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).
Consultes: comitour@ajmao.org o telèfon 971369800 Ext. 258

[27/04/2010]


Consell Insular de Menorca        Fundació Foment del Tusisme de Menorca        Leader        SICTED        Logo
 
    Centre Artesanal de Menorca - C/ Metge Camps, s/n - 971 15 44 36 - © Tots els drets reservats Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1